پیشخوان دان

اکتبر 16, 2019

درباره اهمیت ویدئو مارکتینگ

عده بسیار زیادی از کارشناسان حوزه روابط عمومی معتقدند که آینده دیجیتال مارکتینگ در دستان ویدئو مارکتینگ است. به همین دلیل هم گفته می شود سرمایه […]
اکتبر 21, 2019

تاثیر شبکه های اجتماعی بر کار روابط عمومی

در طول یک دهه گذشته، حوزه روابط عمومی دچار تغییرات بسیار زیادی شده است. جنبه های مختلف تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، روابط عمومی را به […]
اکتبر 23, 2019

اهمیت داستانسرایی در کسب و کار

اهمیت داستانسرایی خودش را تنها در کسب و کار نشان نمی دهد. اگر خوب دقت کنید، همه ما در طول روز از تکنیک داستانسرایی برای اینکه […]
اکتبر 26, 2019

فهرستی از کارهای روابط عمومی پس از وقوع بحران در شبکه های اجتماعی

تاکنون به دو مطلب درباره اینکه چه کارهایی باید قبل از بروز بحران و در حین بحران انجام دهیم، پرداخته ایم. حالا زمان آن است که […]