پیشخوان دان

دسامبر 18, 2019

Intent Data چیست ؟

به جمع بندی و آنالیز الگوریتم های سئو در ۲۰۱۹ و بررسی شیوه ها و تکنیک های پیش رو در سال ۲۰۲۰ می رسیم. اما پیش […]
دسامبر 21, 2019

ایده هایی برای دیجیتال مارکتینگ

ایده هایی برای دیجیتال مارکتینگ، این علم نوین که تنها در دانشگاه های دو کشور دنیا تدریس می شود، بیشتر از سوی مدیران کسب و کارها […]
دسامبر 23, 2019

مقدماتی درباره خواست و بینش مشتری

موفقیت یک کسب و کار و گسترش آن در به خصوص در فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ در گروی شناخت بینش مشتری و سلیقه اوست. اگر […]
دسامبر 25, 2019

موضوعاتی برای پروژه های مسئولیت اجتماعی

موضوعاتی برای پروژه های مسئولیت اجتماعی