پیشخوان دان

جولای 1, 2019
ویدئو مارکتینگ

چرا باید از ویدئو مارکتینگ در شبکه های اجتماعی استفاده کنیم؟

در اینکه ویدئو مارکتینگ یکی از استراتژی های مهم برای برندهاست، شکی نیست. این مساله، ایده تازه ای نیست. مساله مورد بحث، این است که چگونه […]
جولای 3, 2019
مدیران شرکت های روابط عمومی

خصوصیات مدیران شرکت های روابط عمومی

مدیران شرکت های روابط عمومی همانند دیگر مدیران اقتصادی به پرورش خصوصیات ویژه ای در خود نیاز دارند تا بتواند به موفقیت برسند. در میان تمام […]
جولای 6, 2019
برون سپاری کارهای دیجیتال مارکتینگ

چرا برون سپاری کارهای دیجیتال مارکتینگ بهترین گزینه موجود است؟

مهم نیست کسب و کارتان چه اندازه کوچک یا بزرگ است. به هر حال در صورتی که خواهان موفقیت در کسب و کارتان باشید، باید دیجیتال […]
جولای 8, 2019

توصیه هایی برای اجرای مسئولیت اجتماعی در شرکت ها

حوزه مسئولیت اجتماعی، گستره وسیعی دارد و شامل فعالیت‌های بسیار متفاوتی هم می‌شود. برای برخی کسب و کارها، مسئولیت اجتماعی به فعالیت های زیست محیطی مربوط […]