ارتباط با مشتری

اکتبر 9, 2019

دیجیتال مارکتینگ، از تقویم کاری منسجم تا انیمیشن

از آنجاکه دیجیتال مارکتینگ دانش تازه ای است، به نظر می رسد کسانی که طی سال های اخیر به طور عملیاتی با آن مواجه بوده اند، […]
اکتبر 23, 2019

اهمیت داستانسرایی در کسب و کار

اهمیت داستانسرایی خودش را تنها در کسب و کار نشان نمی دهد. اگر خوب دقت کنید، همه ما در طول روز از تکنیک داستانسرایی برای اینکه […]