افزایش نرخ تبدیل

آوریل 8, 2020

راهکارهایی برای افزایش نرخ تبدیل در فروشگاه های آنلاین

تمام داستان یک سئوی قوی این نیست که محتوای خوب و باارزشی تولید و به مخاطب عرضه کنیم. یکی از کارهای مهم کارشناسان سئو این است […]
ژوئن 24, 2020

چند خط درباره تصمیم و قصد مشتری

قصد مشتری به معنای افکار و نیاتی است که مشتری پیش از خرید نهایی در سر دارد یا در سر می‌پروراند. مثل زمانی که به خودمان […]