بازاریابی غیرخطی

نوامبر 16, 2019

آینده انواع تبلیغات در دستان بازاریابی غیرخطی

بازاریابان معرکه، داستان سرایان معرکه ای هم هستند. به این دلیل که انسان‌ها اساسا ماشین تولید داستانند. بازاریابی غیرخطی  ما داستان دوست داریم؛ به خصوص داستان‌های خودمان […]