جستجوهای نخستین هر مشتری

ژوئن 24, 2020

چند خط درباره تصمیم و قصد مشتری

قصد مشتری به معنای افکار و نیاتی است که مشتری پیش از خرید نهایی در سر دارد یا در سر می‌پروراند. مثل زمانی که به خودمان […]