روابط عمومی

ژوئن 5, 2019
آکادمی روابط عمومی

روابط عمومی چی نیست؟

ژوئن 12, 2019

thought leadership یا رهبری پیشرو چیست ؟

ژوئن 26, 2019
روابط عمومی ها

شبکه های اجتماعی جایگزین رسانه های رسمی می شوند؟

پدیده‌های نوین همیشه تن صاحبان کسب و کارهای سنتی را می‌لرزانند. زمانی که دستگاه های ویدئو به خانه ها راه پیدا کردند، اهالی سینما را وحشت […]
جولای 3, 2019
مدیران شرکت های روابط عمومی

خصوصیات مدیران شرکت های روابط عمومی

مدیران شرکت های روابط عمومی همانند دیگر مدیران اقتصادی به پرورش خصوصیات ویژه ای در خود نیاز دارند تا بتواند به موفقیت برسند. در میان تمام […]