فروشگاه‌ های بزرگ

نوامبر 13, 2019

روانشناسی فروش از نگاه برایان تریسی

برایان تریسی، یکی از نخبه‌های فروش کتابی دارد با نام روانشناسی فروش. تریسی در این کتاب به جنبه‌های دیگری از مساله فروش می‌پردازد. او در حقیقت […]