فیدبک های سهامداران

آگوست 17, 2019
اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی

پاسخ به چند سوال کلیدی درباره مسئولیت اجتماعی

اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی برای شرکت، سازمان یا یک برند برنامه‌ای برد-برد است. این طرح ها نه تنها سهامداران را به شوق می آورد، که […]