مارکتینگ محدود و ناکافی

اکتبر 28, 2019

چرا محصول تان نمی فروشد؟

مدت های مدید است که روی رنگ و مدل کالا کار کرده اید. برنامه ریزی منظمی داشته  و بر این تصور بوده اید که بعد از […]