مدیریت کسب و کار

دسامبر 30, 2019

ایده های جذاب سال ۲۰۱۹ در مدیریت کسب و کار

خبرنگار مجله اقتصادی فوربس در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ یادداشتی نوشته از ایده های جذابی که از سوی مدیران کسب و کارهای مختلف  براي مدیریت کسب […]