پروژه های مسئولیت اجتماعی

دسامبر 7, 2019

استراتژی های مفید برای پیاده سازی پروژه های مسئولیت اجتماعی

پیش از این بارها درباره پروژه های مسئولیت اجتماعی و نقش آن در رونق کسب و کارها سخن گفته بودیم. اینکه مسئولیت اجتماعی چه نقش و […]
دسامبر 23, 2019

مقدماتی درباره خواست و بینش مشتری

موفقیت یک کسب و کار و گسترش آن در به خصوص در فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ در گروی شناخت بینش مشتری و سلیقه اوست. اگر […]