کارشناسان روابط عمومی

آگوست 28, 2019
نقش روابط عمومی

نقش روابط عمومی در شکل دهی به یک سازمان

شاید روشن شدن نقش روابط عمومی در شکل دهی به یک سازمان وابسته و پیوسته به کارکنان روابط عمومی و مدیر این حوزه باشد. پس شکل […]
نوامبر 11, 2019

روابط عمومی برای موسسات خیریه

اگر استراتژی‌های روابط عمومی در ایران یک موضوع کلی باشد و تنها یک رشته درسی در دانشگاه داشته باشد، روابط عمومی در دانشگاه‌های خارج از کشور […]
نوامبر 13, 2019

روانشناسی فروش از نگاه برایان تریسی

برایان تریسی، یکی از نخبه‌های فروش کتابی دارد با نام روانشناسی فروش. تریسی در این کتاب به جنبه‌های دیگری از مساله فروش می‌پردازد. او در حقیقت […]