کالاهای چینی

مارس 11, 2020

مدیریت بحران برند در روزهای بحران کرونا

برای مدیریت بهتر یک بحران ابتدا لازم است تعریف دقیق آن را بدانیم. بحران را ناشی از تغییرات شدید اما موقت می‌دانند. و در مواردی همچون […]