کسب و کارها

ژوئن 15, 2019

نگاهی به روابط عمومی، مطبوعات و شبکه های اجتماعی

سپتامبر 21, 2019

مشتری وفادار، راهکارها و چالش ها

هر کسب و کاری پس از اینکه به راه افتاد و جان گرفت، به وفادارسازی مشتری نیاز دارد. مشتری وفادار پس از این، برای یک بیزینس، […]
اکتبر 14, 2019

راه هایی برای تکریم مشتری

وقتی صحبت از نگهداری مشتری یا تکریم مشتری می رسد، راه های زیادی پیش روی مان قرار مي گيرد. شرکت ها و سازمان ها بنابر میزان […]
اکتبر 23, 2019

اهمیت داستانسرایی در کسب و کار

اهمیت داستانسرایی خودش را تنها در کسب و کار نشان نمی دهد. اگر خوب دقت کنید، همه ما در طول روز از تکنیک داستانسرایی برای اینکه […]