گوشی های هوشمند

آگوست 5, 2019
مخاطب یابی برای اپلیکیشن

مخاطب یابی برای اپلیکیشن

مخاطب یابی اپلیکیشن هایی که قرار است به بازار بیایند یکی از مهم ترین بخش های این کار پردرآمد و البته هزینه بر هستند. وقتی به […]
ژانویه 11, 2020

دکمه کال تو اکشن را کجا و چگونه استفاده کنیم؟

عبارت call-to-action يا دکمه کال تو اکشن که می توان آن را در فارسی به «دکمه فراخوان» یا «اقدام به عمل» معنا کرد، به دکمه ای […]