ارتباطات

روابط عمومي، تخصصی ست که امروزه در دنیا بیشتر از هر زمان دیگر به اهمیت ش پی برده شده و صاحبان بیزینس و سرمایه ،حالا بهتر از هر زمان دیگر می دانند برای پیشرفت در دنیای امروز باید از طریق روابط عمومی و ارتباطات، خود را به مخاطبان معرفی کنند.در آژانس ارتباطات دان،جمعی از روزنامه نگاران و متخصصان امر روابط عمومی ،با کوله باری از تجربیات ارزشمند کنار هم جمع شده ایم،تا بهترین خدمات را ارايه دهیم.ما معتقدیم با شعار همه چیز،درست سرجای خود می توان کارها را حرفه یی و به موقع به اتمام رساند.

مسئولیت اجتماعی ما

با توجه به تجربیات تیم دان در طول سال ها متوجه این نکته شدیم که برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در هر کاری مهم ترین رکن "آموزش" است،پس "آموزش" موضوع مشخص و مورد علاقه آژانس روابط عمومي دان تحت عنوان مسئوليت اجتماعي خود است. از نقطه نظر دان، «آموزش» در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، همانند هواي پاك ضرروت حياتي دارد. «آموزش» از نگاه ما، مزاياي بي شماري دارد و يكي از مهم‌ترين آنها، توسعه پایدار یک بیزینس و در نهایت جامعه است.

مشتریان ما

با افتخار میزبان چندین وب سایت بزرگ در زمینه تولید محتوا می باشیم که تعدادی از این مشتریان در سطر زیر لیست شده اند.
parallax background

بازاریابی با تولید محتوا

با بازاریابی محتوا کاری کنید که مشتریان شما را به عنوان یک منبع معتبر بشناسند